Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties, verkoop en levering van producten tussen Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle en de koper. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Privacy & Veiligheid

Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik de gegevens van de consument c.q. afnemer om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument c.q. afnemer.
Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle verkoopt de persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Meer informatie over AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) & Privacy kunt u terug vinden in de Privacy Policy

 

Prijzen & Betalingen

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. De koper kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces. Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief btw. Alle producten zijn vermeld exclusief betalings- en/of verzendkosten.

 

Herroepingsrecht

De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de producten retour te zenden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten gebruikt of beschadigd zijn. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper invullen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en originele verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

 

Acties en aanbiedingen

Een actie of aanbieding vervalt indien het producten waarop de actie of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is. Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

Levering

Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle streeft ernaar uw bestelling binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. Indien artikelen niet voorradig zijn zal hierover tijdelijk contact over opgenomen worden. De uiterlijke leveringstijd van niet voorradige artikelen bedraagt 30 (dertig) dagen. Overschrijding van dit leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. De verzending gaat via PostNL.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Aansprakelijkheid

De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks mijn zorgvuldigheid kan in de webwinkel van Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid. Schoonheidssalon & Medisch pedicure Elle aanvaard geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.